Nova fabrika kompanije TVC doo Goražde proizvodi medicinske krevete i funkcionalni namještaj koji obuhvata metalne dijelove medicinskih kreveta i pomagala. Za početak, nova fabrika njemačkog investitora otvara oko 150 radnih mjesta.

Novi proizvodni pogon u industrijskoj zoni Vitkovići površine je 7.000 kvadratnih metara.

Delegacija, u kojoj su još ministri energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, te prometa i komunikacija Denis Lasić, prethodno se sastala s premijrkom BPK Goražde Aidom Obuća, a nakon toga je obišla i gradilište tunela Hranjen.