Riječ je o dvije žene starije životne dobi koje su imale više hroničnih udruženih oboljenja. Pacijentica iz Banje Luke se liječila u Klinici za infektivne bolesti od 22. marta, a žena iz Ribnika od 5. aprila 2020. godine.