- Kada se neko najavi da dolazi iz Srbije, mi ćemo pokušati da to bude kroz smjenu kada rade Srbi i tako ćemo to rješavati. Ali ako je to intencija, odlično su uspjeli. Mi to nismo htjeli. Ako hoće, imat će igru - najavio je Dodik.

Glavni inspektor i savjetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hoffman kazao je za Faktor kako ni u jednom segmentu službe Granične policije ne postoji jednonacionalni sastav.

- Ono što je najvažnije jeste činjenica da su policijski službenici Granične policije BiH bez obzira na svoju nacionalnu pripadnost opredijeljeni da sprovode zakone, a ne nezakonite naloge bilo kog političara. Radom policijskih službenika upravlja direktor Granične policije BiH. Trenutno je to, za one koji su tu činjenicu zaboravili, Zoran Galić, a ne niti jedan političar makar dolazio i iz Predsjedništva BiH - rekao je Hoffman.

Advokatu Goranu Petronijeviću 25. marta na prelazu Karakaj nije dozvoljen ulazak u BiH jer, kako je navedeno u rješenju, "predstavlja prijetnju sigurnosti, javnom poretku, javnom redu i miru i javnom zdravlju u BiH ili međunarodnim odnosima BiH".

Prethodno je sa prijelaza Rača vraćen bivši komandant Žandarmerije Srbije general Bratislav Dikić "zbog evidencije u registru o strancima, koji popunjava i vodi Služba za poslove sa strancima".

Također, Granična policija BiH je 12. marta zabranila ulazak u BiH profesoru historije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Milošu Koviću, uz obrazloženje da "predstavlja prijetnju po sigurnost BiH".