U istraživanju koje je provedeno od 28. marta do 25. aprila 2022. godine učestvovalo je 47 malih i srednjih preduzeća.
Istraživanje je pokazalo kako 51 posto ispitanika smatra da je trenutna privredna situacija u BiH loša, ali isto tako polovina njih očekuje da će se poslovna situacija za njihove firme poboljšati u 2022, u odnosu na 2021. godinu.