Pored toga Triple Win projekt će početi isplaćivati bonuse od 500 eura za one kandidate koji B1 jezički ispit polože iz prvog pokušaja. To je dogovoreno na sastanku direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamerom Bandićem i izvršnim direktorom Centralnog ureda za inostrano i stručno posredovanja (ZAV) Savezne agencije za rad Njemačke, Alexanderom Wilhelmom, te Emirom Čomorom projekt koordinatorom za Triple Win projekt za Bosnu i Hercegovinu.

Na sastanku je razmatrano stanje na tržištima rada obje države, perspektive za buduću saradnju i status saradnje u projektu Triple Win, (zapošljavanje medicinara u SR Njemačkoj).

Na sastanku je traženo da nas Savezna agencija za rad Njemačke obavještava o svim promjenama u propisima, uvjetima rada, te platnim razredima za stručnu kvalifikaciju za koju vršimo posredovanje, te je traženo da svaka promjena koja važi za njemačke radnike važi i za radnike iz Bosne i Hercegovine koji su posredovani putem dogovora između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad Njemačke.

U sklopu dogovorene saradnje između ove dvije institucije veća će se pažnja posvetiti i razmijeni znanja i iskustava zaposlenih u službama za zapošljavanje, te iniciranju novih aktivnosti u oblasti obrazovanja naših nezaposlenih osoba u skladu sa obrazovnim principima i standardima Njemačke, odnosno Evropske unije, navodi se u saopćenju Agencije za rad i zapošljavanje BiH.