U medijskim izvještajima kojima su iz Naroda i pravde otkrili ime kandidata je istaknuto da je Delić direktor marketinga kompanije Imtec, te da je polaznik Leadership Programa prestižnog američkog Adizes Instituta, namijenjenog razvoju vještina najvišeg nivoa menadžera i ovladavanju alatima organizacione transformacije u kompanijama.

Međutim, nakon tih medijskih objava su reagirali iz kompanije Imtec, iz koje su istaknuli da su naziv i logo te firme zaštićeni kod državnih agencija za zaštitu intelektualnog vlasništva, te da nije dozvoljeno da se koriste za javnu promociju bilo čega i bilo koga bez odobrenja Imteca. Također su najavili pokretanje tužbi protiv svih koji neovlašteno koriste ime i logo Imteca.

- Posebno nije dozvoljeno da se isto koristiti u političke promocije, jer Imtec d.o.o. nije politička organizacija – navodi se u reakciji te kompanije.

Također u svom saopćenju za javnost iz Imteca ističu da, ukoliko je neko imao zaposlenje u Imtecu, "ne znači da je taj posao uspješno radio".

- Netačno je također da je Adnan Delić polaznik Američkog instituta uvaženog profesora Ishaka Adižesa. Tačno je da Imtec d.o.o kroz procese internog obrazovanja značajnog broja kadrova ima zaključen ugovor sa ASEE Novi Sad, te da Adnan Delić nije više uključen u taj proces – ističu iz Imteca u saopćenju za javnost.

Narod i pravda, Socijaldemokratska partija, Naša stranka i Nezavisna bosanskohercegovačka lista ponudit će zajedničke kandidate za načelnika u općinama Kantona Sarajevo. Najviše kandidata je predložila stranka Narod i pravda, dok će Socijaldemokratska partija imati tek kandidata u Trnovu.