Naime, Odlukom Vlade KS Muharemović je na ovu funkciju imenovan na kraći period do okončanja konkursne procedure, a najduže tri mjeseca, počevši od 24. maja 2021. godine.

Muharemović je ranije bio član Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Sarajevo.

Također kao član Naroda i pravde Muharemović je imenovan u Komisiju za imovinsko-pravna pitanja i stambene poslove Općine Ilidža.

Očekuje se raspisivanje konkursa za direktora Zavoda za planiranje te se očekuje i potvrđivanje Muharemovića za direktora, s obzirom na to da je praksa Vlade KS da na direktorske funkcije samo potvrdi već ranije imenovane vršioce dužnosti.

Također, Vlada KS imenovala Adisa Mešića, kantonalno-tržišnog inspektora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za vršioca dužnosti direktora Kantonalne inspekcije.