Članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH nisu danas utvrdili rang-listu kandidata koji su se prijavili na konkurs za izbor novog direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH  (SIPA) jer je sjednica prekinuta.

Nezavisni odbor obavio je razgovor sa svim kandidatima koji su prošli konkurs - aktuelnim direktorom SIPA-e Pericom Stanićem, direktorom Policije RS-a Darkom Ćulumom, bivšim direktorom SIPA-e Goranom Zupcem, te policijskim službenikom iz Trebinja Žarkom Laketom.

Zamjenik predsjedavajućeg Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH Enes Obralija saopćio je da je sjednica danas prekinuta jer je neophodno utvrditi dodatne činjenice u postupku izbora novog direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH (SIPA).

On je potvrdio da je na današnjoj sjednici Nezavisnog odbora obavljen razgovor sa svim kandidatima koji su se prijavili na konkurs za izbor novog direktora SIPA-e.

- Sjednica je prekinuta, a nastavak će biti zakazan nakon što dobijemo određene odgovore. Primili smo predstavku u kojoj se navodi da je Nezavisni odobor spreman da svjesno krši zakone ove zemlje favorizujući jedne, a zanemarujući druge kandidate koji navodno ispunjavaju uslove za penziju. Donijeli smo zaključak da ćemo za sva četiri kandidata provjeriti da li neko ispunjava uslove za penziju - rekao je Obralija.

On je dodao da će nakon što bude utvrđeno ko ispunjava uslove za penziju biti utvrđena rang-lista koja će biti dostavljena ministru sigurnosti u Vijeću ministara u tehničkom mandatu.

Obralija je napomenuo da je dokumentacija kandidata kompletna, te da je riječ o suptilnom pitanju.

- Nakon što dobijemo odgovore izlazimo sa rang-listom. Ne mogu govoriti o imenima, ali će provjere biti izvršene za sva četiri kandidata - pojasnio je Obralija.

Članovi Nezavisnog odbora u septembru su razmotrili prijave pristigle na konkurs za izbor direktora SIPA-e i utvrdili da od pet prijavljenih kandidata četiri ispunjavaju uslove.

Odbačena je prijava policajca iz Banjaluke Njegoša Jovanovića.

Prema proceduri, Nezavisni odbor dostavlja rang-listu ministru sigurnosti u Vijeću ministara u tehničkom mandatu Draganu Mektiću i on je dostavlja Vijeću ministara koji imenuje novog direktora SIPA-e.

Aktuelni direktor SIPA-e Perica Stanić, kojem mandat ističe 5. novembra, nakon razgovora je izjavio, da je razgovor sa članovima Nezavisnog odbora prošao korektno i da su iskusni ljudi koji sjede u ovom odboru.

- Ukoliko budem ponovo izabran za direktora bit će mi čast, a ako ne budem, neće biti nikakva tragedija - kratko je rekao Stanić.