Tokom rasprave o dnevnom redu zastupnici opozicije iznijeli su obrazloženje za pokretanje smjene, a posebno su istakli intenciju ministra da smijeni direktora Uprave policije MUP-a TK Dževada Kormana, što se ogleda u negativnoj ocjeni koju mu je izrekao ministar, a koja je jednoglasno podržana od Vlade TK. Također, opozicija je skrenula pažnju i na izmjene Zakon o unutrašnjim poslovima, koje bi se trebale naći u skupštinskoj proceduri, a koje su, prema ocjeni opozicije, uvod u veću političku kontrolu policije.

- O argumentima za smjenu ministra ne bih želio govoriti jer dnevni red za sjednicu nije usvojen i mislim da je bespredmetno ulaziti u meritum. Sjednica je sazvana jer 12 zastupnika, po Ustavu TK, ima pravo pokrenuti incijativu i to je ispoštovano. Za nešto više potrebno je najmanje 18 ruku, a oni to nisu imali - rekao je predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović.

Šef Kluba zastupnika SDP-a Dževad Hadžić kaže da su veoma opasna "pomjeranja" ljudi u MUP-u koja se žele provesti.

- Vlada TK kroz izmjene zakona želi ovladati MUP-om da bi usmjeravali istrage, vršili zapošljavanja, činovanja i sve ono što politika ne želi da radi - rekao je Hadžić.