Skupština je dala saglasnost na Srednjoročni plan i program održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području KS za period od 01.01. 2020. godine do 31.12.2023. godine.

Usvojeni su i izvještaji o poslovanju KJU “Veterinarska stanica” d.o.o. za 2018. godinu, te o radu Kantonalne uprave civilne zaštite KS za 2019. godinu.

Izvještaj o poslovanju JP "Televizija Kantona Sarajevo" d.o.o. za 2018. godinu nije dobio podršku većine zastupnika.

Sjednica je prekinuta, u skladu s ranijim dogovorom, a bit će nastavljena sutra sa početkom u 10:00 sati razmatranjem Izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva za proteklu godinu, saopćeno je iz Press službe KS.