Prije toga, Vlada je dala prethodnu saglasnost Nadzornom odboru za donošenje Odluke o razrješenju vršioca dužnosti direktora ovog privrednog društva Mihajla Krmpotića, zbog okončanja kokursne procedure za imenovanje direktora.

Nihada Glamoč bivša je ministrica komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo. 

Federalna vlada je danas za učešće u radu i odlučivanju na predstojećoj Skupštini privrednog društva UNIS Group opunomoćila Stipu Buljana, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.