Na sjednici Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH, zakazanoj za 23. septembar, bit će razmatrane pristigle prijave na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA). S obzirom na to da Perici Staniću, direktoru SIPA-e, mandat istječe 5. novembra ove godine, Nezavisni odbor raspisao je javni konkurs za čelnika ove institucije.

Nezavisni odbor, kao nezavisno tijelo policijske strukture BiH provodi postupak odabira najuspješnijeg kandidata. Prema proceduri, po isteku roka za dostavu prijava, Nezavisni odbor s kandidatima koji ispunjavaju tražene uslove obavlja intervjue, a po okončanju postupka odabira, Odbor dostavlja ministru sigurnosti BiH imena najviše pet kandidata. Imenovanje, na prijedlog ministra sigurnosti BiH, vrši Vijeće ministara.