Osobe kojima je prestao radni odnos mogu izvršti prijavu na evidenciju nezaposlenih putem e-maila općinskog biroa prema mjestu prebivališta i putem pošte na adresu: Đoke Mazalića br. 3, sa naznakom "Prijava na  evidenciju nezaposlenih".

Potrebna dokumentacija za prijavu je: lična karta, dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno o stručnoj osposobljenosti (svjedočanstvo ili diploma) i dokaz o prestanku rada (obrazac JS 3100, ugovor/rješenje).

Obavezno je u prijavi napisati kontakt telefon i adresu prebivališta, kako bi radnik biroa mogao dalje kontaktirati po prijemu dokumentacije.

U skladu sa okolnostima uzrokovanim novonastalom situacijom, o daljim promjenama u radu ustanove za svoje korisnike i javnost će biti redovno informisana, navodi se u saopćenju.