Izmjenom ovog zakona mijenja se i naziv ove agencije, pa će ona zvanično biti Kantonalna agencija za privlačenje investicija i privatizaciju. 

Ministar privrede KS Adnan Delić pojasnio je za Faktor zašto se osniva (dodaje) agencija za privlačenje stranih investicija, kada imamo FIPA državnu agenciju za privlačenje stranih investicija? Koliko će se zaposliti novih ljudi u agenciji za privlačenje stranih investicija? Koliko je u ovoj godini bilo stranih investicija u Kantonu Sarajevo i da li je u tome učestvovala Agencija za privlačenje stranih investicija BiH?

- Ne govorimo o osnivanju nove agencije, nego o dodavanju nadležnosti postojećoj agenciji. Naime, već niz godina Agencija je sama sebi svrha i s obzirom na to da je proces privatizacije u velikoj mjeri završen, Agencija je isključivo na budžetu i nema mogućnost ostvarivanja vlastitih sredstava. S obzirom na to da se ona ne može ukinuti jer su ostali repovi privatizacije, smatrali smo da treba pokušati napraviti nešto što bi joj omogućilo da ostvaruje vlastite prihode - pojašnjava Delić. 

Ministar dodaje da je cilj olakšati procese za investitore u Kantonu Sarajevo.

- Otvorit ćemo tzv. One Stop šaltere, koji će biti u okviru Agencije, a na kojem će poduzetnici, sadašnji i budući sve što ima veze s investicijama moći uraditi na jednom mjestu. Dakle, cilj nam je da kad investitor odluči investirati u Sarajevo, on ima servis koji će mu pomoći da sve birokratske procedure što jednostavnije završi, odnosno da njegova investicija bude sigurna. To ne moraju biti isključivo strani investitori, to mogu biti i domaći investitori koji žele u KS investirati, a u Agenciji će imati pouzdanog partnera – veli Delić. 

Prema mišljenju našeg sagovornika, na ovaj način smanjit će se i na kraju dokinuti praksa individualnih posrednika koji su doprinijeli lošem ugledu institucija kod potencijalnih investitora zbog raznih malverazacija koje su se često dešavale tokom povezivanja investitora s institucijama, kao i samom procesu dolaska investitora u KS. 

- Ističemo da je privlačenje investicija, posebno kvalitetnih, stranih investicija bitno za rast i razvoj svake ekonomije, pa i naše, a osim ekonomsko-finansijskih benefita, bitna su i znanja i iskustva koja ovakve investicije donose, kao i nove, dodatne vrijednosti koje iz toga proističu, prije svega u oblasti tehnološkog napretka i inovacija, a onda i u svakom drugom segmentu. FIPA se bavi isključivo stranim investitorima i u tom segmentu ona i dalje radi svoj posao neovisno od Kantonalne agencije za privlačenje investicija i privatizaciju – poručuje Delić.

Za Agenciju za privlačenje stranih investicija KS, prema riječima ministra, planirano je pet novih radnih mjesta.

- Četiri radna mjesta sa VSS stručnom spremom i jedno SSS, koja su osim SSS profila, ekspertni profili koji se mogu prilagoditi potrebama investitora koji dolaze u KS i koji poznaju propise kojima se pribavljaju određena odobrenja kod nadležnih organa, te obavezno poznavanje engleskog jezika. Koje će to profesije biti potrebne, zavisit će od sistematizacije koja će se donijeti nakon stupanja na snagu zakona i ustrojstva Agencije - kaže Delić.

Mi smo ranije kontaktirali agencije koje se bave pitanjima direktnih stranih investicija i nažalost ni jedna od njih ne raspolaže ažurnim i konkretnim informacijama i podacima kad su u pitanju investiranja u Kanton Sarajevo u 2021. godini, što je također jedan od razloga zašto Kantonalnoj agenciji dodajemo nadležnosti u vezi s investicijama, pojašnjava ministar privrede. 

- Cilj nam je da privučemo investitore i olakšamo procedure u vezi s procesima koje je neophodno proći u našim institucijama, ali i da raspolažemo informacijama o investicijama koje ulaze u KS i da ti investitori imaju mjesto na kojem će dobiti potrebne informacije, a pri tome FIPA i dalje ima svoje nadležnosti i aktivnosti koje će i dalje raditi shodno svojim planovima i programima - zaključuje ministar Delić.