Na tom skupu će radnici iz osnovnih i srednjih škola, predškolskih, visokoškolskih i ustanova kulture, nauke i socijalne zaštite, MUP-a i organizacionih jedinica Uprave policije, zavoda i organa državne službe, javnih komunalnih preduzeća i javnih ustanova zdravstva iskazati opće nezadovoljstvo zbog odnosa Vlade Kantona Sarajevo po pitanjima poštivanja Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera, povećanja plata radnicima u 2023. godini i isplate jednokratne novčane pomoći radnicima u 2022. godini.

Protesti će biti održani u srijedu, 14.12.2022. godine u terminu od 10 do 11 sati u ulici Reisa Džemaludina Čauševića 1, u parku ispred zgrade Vlade Kantona Sarajevo.

Protesti su, u skladu sa zakonom, najavljeni nadležnom policijskom organu (Policijska stanica Centar).

O ostalim informacijama javnost i članstvo sindikata će biti upoznato na press konferenciji koja će se održati u petak, 09.12.2022. godine u 10 sati u Domu sindikata u Sarajevu, saopćio je Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH - Kantonalni odbor Kantona Sarajevo.

Koordinaciju sindikata čini osam sindikata: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat Univerziteta u Sarajevu, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo, Sindikat srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo.