Tako je u više naselja Tuzle došlo je do plavljenja saobraćajnica, raskrsnica i parking prostora, a voda je prodirala i u podrumske prostorije pojedinih zgrada. Poslije nevremena koje je pogodilo šire područje Grada Tuzle neminovno je došlo do naglog porasta vodostaja rijeke Jale.

U naselju Irac i nizvodno od tog mjesta rijeka Jala gotovo da dotiče konstrukcije mosta, čemu svjedoči snimak Tuzlanske informativne agencije.