Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se ogromna količina grada koja je pala tokom oluje, stvarajući potoke i nanose leda na ulicama.

Automobili su jedva prolazili, neki su se i zaglavili, dok su komunalne službe morale uklanjati nanose leda bagerom.