Na dnevnom redu su se našle tačke koje se tiču Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. S obzirom na to da predlagač nije prisutan, zastupnik Mahir Mešalić (DF) je tražio da se tačka skine sa dnevnog reda.

Potom je donesen zaključak da se odgodi glasanje i da se pređe na drugu tačku.

Za riječ se javio zastupnik Slaven Raguž (Hrvatska republikanska stranka) koji je kazao kako kolegica (predlagač Vlatka Martinović) traži parking mjesto te rekao kako treba pokazati kolegijalnost.

Za riječ se javio zastupnik Salko Zildžić (SDA).

- Vaša dužnost predsjedavajuća je da otvorite sljedeću tačku. Šta je problem? Pa 20 minuta sjedimo, je li radimo ili ne radimo? Ovo se nije događalo u posljednjih četiri godine. Poslovnik jasno kaže. Ovdje isto ko na pijaci. Ispratite Poslovnik ili ga naučite - kazao je Zildžić.