Mirzin nestanak je Policijskoj upravi Bosanska Gradiška prijavljen 28. februara u 14 sati nakon čega je pokrenuta potraga.

Policijska uprava Bosanska Gradiška zahvaljuje se svim građanima i intitucijama koji su učestvovali u potrazi za Muharemagićem.