- Vijeće je, odlučujući po disciplinskoj tužbi Ureda disciplinskog tužioca (UDT) VSTV-a BiH protiv tuženog Mirsada Bilajca, glavnog tužioca Bosansko-podrinjskog kantona, donijela odluku kojom je: 

- Tačkom a)  utvrđena disciplinska odgovornost tuženog zato što je, u periodu od najmanje pet godina, propustio postupiti u skladu sa relevantnim odredbama pravilnika o TCMS-u i zaključku Vijeća od 17. i 18.12.2014. godine, kojim "VSTV BiH zadužuje glavne tužioce u BiH da u svojim institucijama obezbijede dodjeljivanje predmeta svim tužiocima putem TCMS-a", te propustio poduzeti potrebne radnje sa ciljem otklanjanja eventualnih tehničkih prepreka za dodjelu predmeta automatskim sistemom odabira. Time je počinio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. "nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti" i tačka 17. "propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća" Zakona o VSTV-u BiH;

- Tačkom b) navedene odluke tuženi je suprotno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH propustio da pokrene postupak personalnih sigurnosnih provjera uposlenika Kantonalnog tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona te je propustio postupiti u skladu sa zaključkom VSTV- a BiH od 17.07.2019. godine, kojim "se obavezuju sve pravosudne institucije u BiH da hitno provedu sve obaveze i mjere propisane Zakonom o zaštiti tajnih podataka BiH". Time je počinio disciplinske prekršaje iz člana 57. tačka 8. "nemar ili nepažnja u vršenju službenih dužnosti" i tačka 17. "propuštanje, iz neopravdanih razloga, da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima Vijeća" Zakona o VSTV-u BiH.

Tuženom je za navedene disciplinske prekršaje, na osnovu odredaba člana 58. stav 1. tačka (e) i člana 59. Zakona o VSTV-u BiH, izrečena disciplinska mjera premještanje sa mjesta glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Bosansko-podrinjskog kantona na mjesto tužioca Bosansko-podrinjskog kantona - saopćeno je iz VSTV-a

Protiv odluke Prvostepene disciplinske komisije može se uložiti žalba Drugostepenoj disciplinskoj komisiji, navedeno je u saopćenju.