Nenadić je istakao da je to jedan od glavnih razoga zašto je na na osnovu Zakona o Vladi KS, donio Odluku o određivanju ministra privrede Draška Jeličića za privremenog vršioca funkcije ministra zdravstva.

Tu odluku premijer je donio zbog privremene spriječenosti ministra zdravstva, tj. bolovanja dužeg od 30 dana.

Ministar Jeličić obavljat će funkciju ministra zdravstva KS do imenovanja novog ministra, odnosno do stavljanja van snage ove odluke iz bilo kojih drugih razloga.

Zaključcima koji su usvojeni jučer na Skupštini, obavezuje se Vlada i Ministarstvo zdravstva KS da osiguraju uslove za unapređenje primarne zdravstvene usluge - unapređenje postojećih call centara za komunikaciju sa pacijentima, angažovanje mobilnih timova za tretman i praćenje Cpvid pozitivnih pacijenata.

Traži se i efikasnije praćenje mjera samoizolacije, rješenje pitanja transporta Covid pozitivnih pacijenata na kontrolne preglede, ako se oni nalaze u kućnoj samoizolaciji.

Naglašeno je i jasno definiranje protokola postupaka od prvog javljanja pacijenta u Covid-ambulantu.

Skupština KS zahtijeva od KCUS-a da, za potrebe izolatorija, stavi na raspolaganje Infektivnu kliniku KCUS-a, te da se u iste svrhe angažuju i drugi raspoloživi i neiskorišteni bolnički kapaciteti u Kantonu, a koji raspolažu potrebnim i adekvatnim higijensko-epidemiloškim uvjetima.

Traži se i intenzivan rad na rješavanju pitanja blagovremenih rezervacija i nabavki vakcina za Covid, kao i dodatnih količina vakcina protiv sezonske gripe.