Nema kraja gužvama u Sarajevu: Kada će biti završeni radovi na Južnoj longitudinali

objavljeno: 23.03.2017. u 18:50

U jeku su radovi na izgradnji Južne longitudinale u Novom Sarajevu koje izvode konzorcij Euro-Asfalt i ŽGP.

Ovim projektom planirano je da se izgrade četiri trake sa pješačkim stazama, uporedo se šire i radovi na izmještanju komunalnih instalacija, te se vrši priprema za gradnju kružnog toka kod pekare AS.

Ova druga dionica Južne longitudinale podrazumijeva izgradnju moderne saobraćajnice od ulice Hamdije Čemerlića do raskrsnice ulica Azize Šaćirbegović i Zvornička. Projekat košta oko 14 miliona KM, a sredstva su osigurana su iz kredita EBRD-a.

Kako su ranije kazali iz Direkcije za puteve KS veliki problem na ovoj dionici predstavljaju instalacije i saobraćaj, a gužve su tokom cijelog dana nezaobilazne. 

- Trenutno se vrši izrada podužne i poprečne odvodnje saobraćajnice, izrađuju se slivnici, te se vrši izrada novih vodova fekalne kanalizacije na mjestima njenog prelaska preko saobraćajnice. Na otvorenom dijelu trase planirano je da se ovaj dio završi do kraja tekućeg mjeseca marta – kazali su za Faktor iz Euro-Asfalta.

Započete su aktivnosti na izradi tampona na većem dijelu otvorene trase na novoprojektovanoj traci, a priprema se podloga za izradu betonskih ivičnjaka i cementne stabilizacije.

- Neposredno pored novoprojektovane saobraćajnice u Zvorničkoj ulici izvodi se servisna saobraćajnica za pristup stambenim objektima koji se tu nalaze. U prethodnom periodu završeni su radovi na izradi AB zida koji se nalazi ispod tranzitne ulice Put mladih muslimana, kao i radovi na izradi novog vodovoda duž cijele trase od spoja ulica Zvornička i Put mladih muslimana do spoja ulica Zvornička i Kupreška – pojašnjavaju.

Izgrađeni su temelji za stubove kontaktne mreže, te je planiran početak montaže novih stubova u toku ovog mjeseca, te je završeno izmiještanje napojnog kabla za kontaktnu mrežu kao i iskop i polaganje kablova za javnu rasvjetu.

- Na rondou Hrasno Brdo izvode se armirano-betonski radovi na izradi pristupnih tunela pothodnika. Izvršene su dodatne istražne bušotine na klizištu “Čenga“ te će se nakon dobijenih rezultata ispitivanja pristupiti sanaciji klizišta. U skorije vrijeme planirane su aktivnosti na izradi betonskih ivičnjaka i cementne stabilizacije na otvorenom dijelu trase. Nakon završetka cementne stabilizacije i potrebnog vremena za očvršćavanje planirana je i izrada asfaltnog zastora nosivog i habajućeg sloja na novoprojektovanoj traci – kazali su iz Euro-Asfalta.