Ne postoji opravdan razlog da se poništi konkurs za izbor direktora Porezne uprave FBiH

objavljeno: 09.02.2018. u 17:11

Direktor Agencije za državnu službu FBiH (ADS) Refik Begić zvanično je potvrdio da je kompletna konkursna procedura za izbor direktora Porezne uprave FBiH izvršena u skladu sa zakonskim propisima, transparentno uz propisanu mogućnost žalbe, te da ne postoji zakonski osnov za poništenje konkursa.

Kako je Slobodna Bosna jučer izvijestila, premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, prekinuo je sjednicu Vlade nakon što su ministri SBB-a i HDZ-a, po nalogu strananačkih čelnika, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića, bez ikakvog zakonskog uporišta tražili da se poništi konkurs za izbor direktora Porezne uprave Federacije BiH.

To je potvrdio i v. d. direktora Agencije za državnu službu FBiH (ADS) Refik Begić koji je rekao da je "kompletna konkursna procedura izvršena u skladu sa svim zakonskim propisima, transparentno uz propisanu mogućnost žalbe"

Agencija za državnu službu je u konačnom mišljenju navela da je uvjete za mjesto direktora stekao Šerif Isović, dosadašnji v.d. direktora PU, pored ostalog i zato što je jedini od osam kandidata položio pismeni dio stručnog ispita.

- Odgovorno tvrdim da je ADS konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora PU proveo u skladu sa zakonom i važećim normama - rekao je Refik Begić.

On je pojasnio detaljnu konkursnu proceduru, a koja, između ostalog, predviđa pismeni i usmeni dio stručnog ispita. U konkretnom slučaju, tročlana komisija dva sata pred pismeni ispit je sastavila listu od 30 pitanja koja su potom ubačena u računarski software i od kojih je računarski program nasumično odabrao 14 pitanja koja su i bila pred kandidatima.

- To znači da je utjecaj čovjeka i subjektivnog faktora u ovom slučaju sveden na najmanju moguću mjeru. Odgovorno mogu potvrditi da nije presudan utjecaj čovjeka u ocjenjivanju pismenog dijela ispita - kaže Begić.

Da bi položili pismeni dio ispita, kandidati su morali tačno odgovoriti na minimalno 70 posto postavljenih pitanja, a to je u ovom slučaju iziskivalo tačan odgovor na 10 od postavljenih 14 pitanja. Tek uz taj uvjet kandidati mogu preći na usmeni dio stručnog ispita.

- U ovom slučaju, od svih kandidata koji su pristupili polaganju pismenog dijela stručnog ispita, četiri kandidata za direktora i tri kandidata za zamjenika direktora, samo je gospodin Šerif Isović, kao kandidat za direktora, zadovoljio uslove. Ostali kandidati su imali određene rezulatate, ali nedovoljne za prelazak u sljedeći krug, odnosno usmeni dio ispita - izjavio je Refik Begić.

On je naveo i da je u tročlanoj komisiji za ovaj konkurs dva člana delegirala ministrica finansija, a ADS jednog. Naglasio je i da je jedini prigovor bio od jednog kandidata na sastav komisije, koji je Odbor ADS-a za žalbe odbio. Tek nakon kompletne procedure, ADS je dostavio mišljenje o tome da su se stekli uvjeti za postavljenje Isovića za direktora PU.

Sa profesionalnog i sa aspekta učinka rada i ostvarenih rezultata Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH), ne postoji čvrsta argumentacija da imenovanje Šerifa Isovića za direktora ove institucije ne bude podržano, smatra šef Kluba zastupnika DF-a u Parlamentu FBiH Dženan Đonlagić.

- Čovjek sa profesionalnog, ekonomskog i finansijskog aspekta zaista dobro radi svoj posao. Evidentno je da su rezultati PUFBiH bolji otkako njom rukovodi Isović. Dakle, osjete se pozitivni pomak - ističe Đonlagić u razgovoru za Vijesti.ba.

On pojašnjava da je rast direktnih poreza rezultat terenskog rada inspektora i ovlaštenih osoba u PUFBiH na suzbijanju sive ekonomije i rada na crno, što su dvije rane bh. ekonomije.

Kao opozicioni zastupnik u Federalnom parlamentu čak je i kritikovao predlagače budžeta zato što nisu odobrili dodatna sredstva za PUFBiH.

- Imao sam informaciju da je ova institucija zahtijevala angažman dodatnog broja inspektora i ljudi za terenski rad. Kontrola rada na terenu jedna je od najvažnijih funkcija PUFBiH u smislu provjere poštivanja zakonskih odredbi za koje je nadležna - dodaje Đonlagić.

Zahtjev za smjenu Isovića sa čela PUFBiH, mišljenja je ovaj DF-ov zastupnik, poprima političke implikacije i to je, kako kaže, stara boljka bh. vlasti jer se ne uzimaju u obzir stručnost, kompetencije, znanja i vještine, nego, nažalost, stranačka pripadnost i podobnost, te da li pojedinac remeti neke druge odnose u nekim drugim političkim partijama ili da li je "udario" na neke interesne zone moći.

- Sve mi miriše na političku dimenziju priče, a ako je to razlog, zastrašujuće je i nedopustivo. PUFBiH mora se izdići iznad političkih konotacija. Ona mora biti profesionalna institucija koja prije svega vodi računa o poštivanju zakona. Nažalost, izgleda da žele eliminisati čovjeka koji se, tobože usudio da pošalje poreske inspektore na teritoriju koja je, uslovno, pod političkom kontrolom HDZ-a BiH - naglašava Đonlagić.