Ne postoji opravdan razlog da se poništi konkurs za izbor direktora Porezne uprave FBiH

Objavljeno: 09.02.18 u 17:11

Direktor Agencije za državnu službu FBiH (ADS) Refik Begić zvanično je potvrdio da je kompletna konkursna procedura za izbor direktora Porezne uprave FBiH izvršena u skladu sa zakonskim propisima, transparentno uz propisanu mogućnost žalbe, te da ne postoji zakonski osnov za poništenje konkursa.

Šerif Isović FOTO: ARHIV
Šerif Isović FOTO: ARHIV

Kako je Slobodna Bosna jučer izvijestila, premijer Federacije BiH, Fadil Novalić, prekinuo je sjednicu Vlade nakon što su ministri SBB-a i HDZ-a, po nalogu strananačkih čelnika, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića, bez ikakvog zakonskog uporišta tražili da se poništi konkurs za izbor direktora Porezne uprave Federacije BiH.

To je potvrdio i v. d. direktora Agencije za državnu službu FBiH (ADS) Refik Begić koji je rekao da je "kompletna konkursna procedura izvršena u skladu sa svim zakonskim propisima, transparentno uz propisanu mogućnost žalbe"

Agencija za državnu službu je u konačnom mišljenju navela da je uvjete za mjesto direktora stekao Šerif Isović, dosadašnji v.d. direktora PU, pored ostalog i zato što je jedini od osam kandidata položio pismeni dio stručnog ispita.

- Odgovorno tvrdim da je ADS konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora PU proveo u skladu sa zakonom i važećim normama - rekao je Refik Begić.

On je pojasnio detaljnu konkursnu proceduru, a koja, između ostalog, predviđa pismeni i usmeni dio stručnog ispita. U konkretnom slučaju, tročlana komisija dva sata pred pismeni ispit je sastavila listu od 30 pitanja koja su potom ubačena u računarski software i od kojih je računarski program nasumično odabrao 14 pitanja koja su i bila pred kandidatima.

- To znači da je utjecaj čovjeka i subjektivnog faktora u ovom slučaju sveden na najmanju moguću mjeru. Odgovorno mogu potvrditi da nije presudan utjecaj čovjeka u ocjenjivanju pismenog dijela ispita - kaže Begić.

Da bi položili pismeni dio ispita, kandidati su morali tačno odgovoriti na minimalno 70 posto postavljenih pitanja, a to je u ovom slučaju iziskivalo tačan odgovor na 10 od postavljenih 14 pitanja. Tek uz taj uvjet kandidati mogu preći na usmeni dio stručnog ispita.

- U ovom slučaju, od svih kandidata koji su pristupili polaganju pismenog dijela stručnog ispita, četiri kandidata za direktora i tri kandidata za zamjenika direktora, samo je gospodin Šerif Isović, kao kandidat za direktora, zadovoljio uslove. Ostali kandidati su imali određene rezulatate, ali nedovoljne za prelazak u sljedeći krug, odnosno usmeni dio ispita - izjavio je Refik Begić.

On je naveo i da je u tročlanoj komisiji za ovaj konkurs dva člana delegirala ministrica finansija, a ADS jednog. Naglasio je i da je jedini prigovor bio od jednog kandidata na sastav komisije, koji je Odbor ADS-a za žalbe odbio. Tek nakon kompletne procedure, ADS je dostavio mišljenje o tome da su se stekli uvjeti za postavljenje Isovića za direktora PU.

Sa profesionalnog i sa aspekta učinka rada i ostvarenih rezultata Porezne uprave Federacije BiH (PUFBiH), ne postoji čvrsta argumentacija da imenovanje Šerifa Isovića za direktora ove institucije ne bude podržano, smatra šef Kluba zastupnika DF-a u Parlamentu FBiH Dženan Đonlagić.

- Čovjek sa profesionalnog, ekonomskog i finansijskog aspekta zaista dobro radi svoj posao. Evidentno je da su rezultati PUFBiH bolji otkako njom rukovodi Isović. Dakle, osjete se pozitivni pomak - ističe Đonlagić u razgovoru za Vijesti.ba.

On pojašnjava da je rast direktnih poreza rezultat terenskog rada inspektora i ovlaštenih osoba u PUFBiH na suzbijanju sive ekonomije i rada na crno, što su dvije rane bh. ekonomije.

Kao opozicioni zastupnik u Federalnom parlamentu čak je i kritikovao predlagače budžeta zato što nisu odobrili dodatna sredstva za PUFBiH.

- Imao sam informaciju da je ova institucija zahtijevala angažman dodatnog broja inspektora i ljudi za terenski rad. Kontrola rada na terenu jedna je od najvažnijih funkcija PUFBiH u smislu provjere poštivanja zakonskih odredbi za koje je nadležna - dodaje Đonlagić.

Zahtjev za smjenu Isovića sa čela PUFBiH, mišljenja je ovaj DF-ov zastupnik, poprima političke implikacije i to je, kako kaže, stara boljka bh. vlasti jer se ne uzimaju u obzir stručnost, kompetencije, znanja i vještine, nego, nažalost, stranačka pripadnost i podobnost, te da li pojedinac remeti neke druge odnose u nekim drugim političkim partijama ili da li je "udario" na neke interesne zone moći.

- Sve mi miriše na političku dimenziju priče, a ako je to razlog, zastrašujuće je i nedopustivo. PUFBiH mora se izdići iznad političkih konotacija. Ona mora biti profesionalna institucija koja prije svega vodi računa o poštivanju zakona. Nažalost, izgleda da žele eliminisati čovjeka koji se, tobože usudio da pošalje poreske inspektore na teritoriju koja je, uslovno, pod političkom kontrolom HDZ-a BiH - naglašava Đonlagić.