Oboljelima od koronavirusa novi izum bi mogao znatno olakšati disanje i to bez kiseoničkih boca, nego samo sa kisikom iz vazduha.

Zrak koji stiže putem kompresora obogaćuje se kisikom uz pomoć specijalne membrane. Takav, kisikom obogaćen vazduh, može olakšati disanje pacijentima sa velikim plućnim tegobama. Ukoliko se terapija započne još u ranom stadiju bolničkog liječenja moguće je odložiti ili potpuno izbjeći intubaciju ili davanje zraka konvencionalnim načinima. Nova metoda bi mogla pomoći pri uštedi značajnih resursa posebno u trenucima preplavljenih bolnica i zdravstvenih ustanova. U ovisnosti od kapaciteta kompresora i razdvojnih membrana jedan uređaj bi mogao poslužiti i više osoba istovremeno.

Više kisika, viši pritisak

U trenutku kada pluća ne mogu da snabdiju organizam sa dovoljno kisika neophodno je uvesti vještačku podršku. U ekstremnim slučajevima se koriste intubacija pacijenta i respirator. U mnogim slučajevima je dovoljno podržati funkciju pluća tako što se pacijentu osigura dovoljno jak pritisak zraka sa velikim sadržajem kisika. I upravo to se može postići sa relativno jednostavnim konceptom.

- Većinu komponenata našeg aparata možete naći u običnoj prodavnici alata - rekla je Margit Gföhler, rukovodilac istraživačkog odjeljenja za biomehaniku i rehabilitacionu tehniku Tehničkog univerziteta u Beču. Potreban je bezuljni kompresor, filter za zrak, cijev i posuda za vlaženje zraka te jedan modul sa specijalnom membranom za povećanje udjela kisika.

- Ta membrana je jedini dio koji nije uobičajen ali može se nabaviti i ima je u dovoljnoj količini - objašnjava član naučnog tima, profesor Michael Harasek, saopćio je Ured Grada Beča u inostranstvu.