Maske, rukavice i dezinfikaciona sredstva namijenjena su za nastavno osoblje koje dolazi i radi dok zvanično traje školska godina koja se odvija kroz online proces, a za sve škole materijal je preuzeo predsjednik aktiva direktora novosarajevskih osnovnih škola, Kenan Trebinjac direktor OŠ "Velešićki heroji".

Osnovne škole, po preporuci Vlade Kantona Sarajevo, rade svaki dan od 9 do 13 sati, a svakodnevno u objektima škola boravi minimalno pet radnika, koji dolaze u kontakte i sa trećim osobama. S obzirom na to da škole nisu bile u mogućnosti da nabave zaštitnu opremu, obratile su se Općinskom štabu civilne zaštite za pomoć u nabavci maski i rukavica, kako bi zaštitili svoje radnike i nastavnike tokom pandemije širenja korona virusa.