Feđa Fejzagić, nekadašnji stručni savjetnik u Tužilašvu BiH, rekao je da je 2011. radio s tužiocem Ismetom Šuškićem, da se sjeća predmeta "Elipsa" s više desetina osumnjičenih, u kojem je bilo dosta privremeno oduzetih predmeta, među kojima i novac.

Svjedok je naveo da je novac u iznosu od 7.000 do 8.000 maraka privremeno bio oduzet od Slobodana Živanovića, koji nije bio pronađen na adresi, nakon čega se Tužilaštvu obraćala supruga osumnjičenog, koja je tražila povrat novca i poslala dokumentaciju da je namijenjen liječenju djeteta.

- Upoznao sam Šuškića s tim i on je kasnije utvrdio da taj novac nema veze s krivičnim djelom. Supruga osumnjičenog je poslije došla u Tužilaštvo i preuzela taj iznos novca, a zapisnik smo potpisali ona, ja i tužilac Šuškić. Novac je nesporno vraćen - kazao je svjedok.

Odbrani je svjedok rekao da tužilac Mihajlović nije učestvovao u ovoj proceduri.

Apelaciono vijeće Suda BiH je krajem 2020. ukinulo presudu kojom je Mihajlović osuđen na pet godina zatvora zato što je propustio vršiti nadzor nad radom i postupanjem svoje daktilografkinje, koja je prisvojila privremeno oduzeti novac iz više predmeta u iznosu od preko 100.000 maraka, te postupak prenijelo na mjesno nadležni Općinski sud u Sarajevu.

Drugi svjedok Adnan Divović, istražilac u Tužilaštvu BiH, ispričao je da je predmet "Elipsa" vodila tužiteljica Dika Omerović, da je 2011. prešla na Odjel za ratne zločine i da je iza nje ostalo 40 registratora, za koje su se tužioci Šuškić i Mihajlović dogovorili da će ih daktilografi popisati i da će Mihajlovićeva daktilografkinja koordinirati tim procesom.

U registratorima se, prema Divoviću, nije nalazio nikakav novac, a Mihajlovićevu daktilografkinju je sretao i "žalila" mu se u vezi s predmetom.

- Rekla je da ima puno novca, da to drži pod ključem i da mi to moramo sravniti. Nisam znao u kojem je svojstvu postupala - kazao je svjedok.

U ovom predmetu je, kako je ispričao svjedok, bilo još zahtjeva za povrat novca, a kolega Bogdan Bogdanović mu je rekao da se taj novac ne nalazi u KDP-u Tužilaštva i da je isti uzela Mihajlovićeva daktilografkinja.

- Bogdan je uzeo knjigu upisa i pokazao mi da je na nekom žutom stikeru pisalo da je Sedina uzela taj novac i nije vratila. Dao mi je naredbu tužioca Mihajlovića na koju se pozivala. Čim sam vidio format naredbe, bila mi je sumnjiva, nije nigdje eksplicitno rečeno da se uzmu predmeti - kazao je svjedok.

Sve radnje je Divović, kako je rekao, opisao tužiocu Šuškiću i sačinjavao službene zabilješke, a tužioca Mihajlovića je pitao gdje je sef od novca, ali je dobio odgovor da nema sefa i da predmete drži u nekom metalnom ormaru.

- Nazvao sam daktilografkinju na telefon i pitao je za novac iz "Elipse" 2011., da li se sjeća. Rekla je da je dolje u KDP-u i da je odmah vratila. Rekla je nešto u kontekstu da je više ne uznemiravamo, a ja sam shvatio da novca nema - naveo je svjedok i dodao kako je o ovome sačinio službenu zabilješku.

Mihajlović je na ovu izjavu konstatovao da je daktilografkinja trebala biti saslušana da potvrdi navode tog razgovora, ali da to nije urađeno od početka do kraja 2017., već je službena zabilješka korištena kao dokaz.

Divović je pojasnio da je potom utvrdio da iz ovog predmeta fali više desetina hiljada maraka.

Na upit Odbrane u kojem je svojstvu preduzimao radnje o kojima je pričao, svjedok je odgovorio da je radio u svojstvu nekoga ko je prihvatio da utvrdi šta je bilo s novcem i da ništa nije radio mimo znanja tužioca Šuškića, koji mu je kazao da napiše zabilješku.

Nastavak suđenja je zakazan za 14. juli.