- Nastavni proces u Kantonu Sarajevo održava se danas redovno u većini škola. Osam osnovnih i dvije srednje škole radi online. Neće doći do izmjene Školskog kalendara za ovu školsku godinu, jer nastavni proces nije ugrožen - kazala je ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota Muminović.

Jučer u jutarnjim satima na mejl adrese osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo stigla je prijeteća poruka, nakon čega je evakuirano oko 18.000 učenika i nastavno osoblje iz prostorija škola.

Obavljeni su kontradiverzioni pregledi, a policijski komesar MUP-a KS Nusret Selimović juče je izjavio da sve ukazuje na to da bi se moglo raditi o krivičnom djelu terorizma, koje će biti kao takvo i tretirano.