Nakon uspješnog početka zajedničke kampanje zagovaranja, predstavnici žrtava rata i torture iz Višegrada, Sarajeva i Vareša danas će u Višegradu održati pres-konferenciju kojom će nastaviti kampanju prema svojim lokalnim zajednicama, u vezi s konačnim ostvarivanjem prava te populacije.

Jedna od ključnih poruka predstavnika žrtava rata sa prve pres-konferencije održane ranije u Sarajevu, kojom je započeta zajednička kampanja, bila je "Bez obzira na šarolikosti, probleme i sve sa čim se mi susrećemo, možemo živjeti zajedno".

Predstavnici udruženja danas će govoriti o trenutnom položaju žrtava rata i torture u BiH, te o njihovim zajedničkim naporima i budućem radu na ostvarivanju prava, u kojima im trebaju pomoći njihove lokalne zajednice: osiguranje psihološke podrške za članove udruženja žrtava rata i torture, kroz održavanje posebnih radionica s članovima; osiguranje doprinosa na procesima apliciranja na grant linije projekta PRO-Budućnost i drugih mirovnih projekata, te osiguranje materijalne ili nematerijalne podrške u procesima implementacije projekata izgradnje mira u lokalnim zajednicama u BiH.

Kao osnovu za ostvarivanje prava i zagovaranje prema lokalnim zajednicama, udruženja će koristiti Platformu za mir, krunski dokument projekta PRO-Budućnost, koju su potpisale i usvojile brojne institucije na svim nivoima vlasti u BiH, najavljeno je iz CRS-a.

Zagovaračka kampanja podržana je kroz USAID-ov projekt PRO-Budućnost, koji provodi CRS s partnerima u više od 70 lokalnih zajednica u BiH.