Također, na Kolegiju je bilo riječi i o zakazivanju hitne sjednice na kojoj će se razmatrati trenutna epidemiološka situacija.

Dogovoreno je da će se, uz konsultacije s Vladom Kantona Sarajevo, naknadno odrediti datum održavanja te sjednice.

Ovaj kolegij, kako je navelo 10 od 13 njegovih članova, sazvan je u skladu sa članom 72. Poslovnika Skupštine, u kojem je precizirano da plan rada i dnevni red Skupštine utvrđuje Kolegij.

Kolegiju Skupštine Kantona Sarajevo prisustvovao je i vršilac dužnosti premijera Kantona Sarajevo Anis Krivić.