Takozvani sanski nasip cijelom dužinom trpi pritisak, ali drži. Poplavljeno je oko 200 kuća, ali zasad nema ugroženih života.

Željko Stojanović, portparol Civilne zaštite RS-a, kazao nam je da su u žiži pažnje slivovi Sane i Une, koje bilježe blagi rast vodostaja, koji su iznad vanredne kote vodostaja.

Sana u Prijedoru je dostigla vodostaj od 500 centimetara, a kota odbrane je 460. U Bosanskom Novom vodostaj iznosi 512 centimetara, u Bosanskoj Kostajnici 459. Na ušću u Sanu u Bosanskoj Dubici iznosi 444 centimetra.

- Ohrabruje što se uzvodno bilježi stagniranje vodostaja, tako da se očekuje rasterećenje i nizvodno - kazao je Stojanović.

Odbrambeni nasipi i vreće sa pijeskom postavljeni su na više lokacija u naseljima Raškovac, Tukovi, Stari Grad, Vrbice i Gomjenica, za šta je od "Voda Srpske" dobijeno još 5.000 vreća koje su tokom noći punjene i odvožene na kritične lokacije.

- Lokalne strukture zaštite i spašavanja na vodi drže situaciju pod kontrolom i odlučuju o eventualnim evakuacijama - kaže Stojanović.

Vodostaji svih ostalih rijeka bilježe osjetan pad, osim Save koja u Bosanskoj Dubici bilježi rast, što je i logično jer sve veće rijeke na kraju završe u Savi, dok je već u Bosanskom Šamcu, Brčkom i Bijeljini ispod kote vanredne odbrane.

Hidrološke prognoze ohrabruju, te se očekuje da ne bi trebalo biti većih problema, ali, kako je istaknuo Stojanović, uvijek treba biti oprezan i dežurati.

 

Majda Kovač iz Federalne uprave civilne zaštite kazala nam je da je vodostaj Sane u Sanskom Mostu opao za 10 centimetara, Bosna je u Maglaju opala za 33 centimetra i sad je 398, dok je kota za vanredno obavještavanje 350 centimetara.

Klokot na Hidrološkoj stanici Klokot je u opadanju i vodostaj je od sinoć opao za 12 centimetara.

 

 

Poplavljene površine na lokacijama: Karuše, Matuzići, Makljenovac, Doboj Jug i okolini, snimci iz zraka, 14.05.2019 u 18 sati

Poplavljene površine na lokacijama: Karuše, Matuzići, Makljenovac, Doboj Jug i okolini, snimci iz zraka, 14.05.2019 u 18 sati

Posted by Federalna Uprava Civilne Zaštite on Tuesday, May 14, 2019