Izmjenama Krivičnog zakonika RS-a definisano je da se kazna doživotnog zatvora ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo, a ne može se izreći učiniocu krivičnog djela koji u vrijeme izvršenja krivičnog djela nije navršio 21 godinu, trudnoj ženi, učiniocu krivičnog djela čija je uračunljivost u vrijeme izvršenja krivičnog djela bila bitno smanjena, niti za pokušaj krivičnog djela.

U skladu sa načelima Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i stavovima Evropskog suda za ljudska prava, koji je već odlučivao o ovom pitanju, propisuje se mogućnost da se osuđeni kome je izrečena kazna doživotnog zatvora može uslovno otpustiti nakon što izdrži 25 godina zatvora.

U obrazloženju prijedloga izmjena Krivičnog zakonika navedeno je se da se kazna doživotnog zatvora propisuje za krivična djela: teško ubistvo, obljuba s djetetom mlađim od 15 godina ako je usljed djela nastupila smrt djeteta, ubistvo predstavnika najviših organa RS-a, najteži oblici krivičnih djela protiv ustavnog uređenja RS-a ako je pri izvršenju djela učinilac umišljajno lišio života jedno ili više lica, terorizam ako su djela imala za posljedicu velika razaranja ili smrt jednog ili više lica, ili ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac neko lice s umišljajem lišio života, uzimanje talaca ako je pri izvršenju krivičnog djela učinilac oteto lice s umišljajem lišio života i izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja koja zajedničkim djelovanjem izvrše krivično djelo propisano Zakonikom.

Tokom današnjeg glasanja u NSRS-a usvojeni su zakoni o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji RS-a, Zakona o krivičnom postupku RS i Zakona o gasu sa amandmanima, kao i Zakon o Gradu Derventa (čime Derventa postaje grad), Zakon o protivgradnoj zašititi i Zakon o slobodnim zonama RS-a. Sjednica Narodne skupštine RS-a bit će nastavljena u utorak, 16. februara, u 10 sati, a na dnevnom redu nalazi se još 12 tačaka koje zastupnici treba da razmotre. 

Preostalo je, između ostalog, i očitovanje o Prijedlogu odluke o usvajanju Plana parcelizacije za autoput Banja Luka - Prijedor po skraćenom postupku i Prijedlog Deklaracije o zaštiti rijeka u RS-u, kao prijedlog narodnog zastupnika Igora Crnadka.