Ovu informaciju on je potvrdio Faktoru u telefonskom razgovoru.

- Nisam htio obrazlagati što sam istupio iz Naroda i pravde. Važno je da nisam više tamo. Još 22. septembra sam uputio zahtjev za istupanjem iz članstva NiP-a i da se informacija objavi na društvenim mrežama Naroda i pravde. Jučer sam provjerovao i još to nisu objavili – rekao je Nijaz Nanić.

Nijaz je brat slavnog komandanta, rahmetli Izeta Nanića.

U nastavku prenosimo njegovo saopćenje, odnosno zahtjev upućen sada već bivšoj stranci.

- S obzirom na to da je putem zvanične web i Facebook stranice NiP-a te određenog broja web portala, javnost bila upoznata sa informacijom o mom učlanjenju i imenovanju za povjerenika NiP-a u Bužimu, smatram da je isto tako potrebno i važno upoznati javnost sa mojom odlukom o istupanju iz članstva NiP-a.

S tim u vezi, koristim ovu mogućnost da obavijestim javnost da sam 22.9.2021. godine, na adresu NiP-a uputio zahtjev za istupanjem iz stranke, pri čemu sam se zahvalio na ranije ukazanom povjerenju i podršci koju sam imao tokom svog aktivnog članstva u NiP-u. U istom zahtjevu zatražio sam da se na zvaničnoj web i Facebook stranici objavi saopćenje o mom istupanju i / ili ukloni tekst pod nazivom "Novi povjerenik Naroda i Pravde Bužim je mr. Nijaz…", te da mi se, u skladu sa članom 27. statuta NiP-a, dostavi potvrda o istupanju iz članstva u stranci.

Također, želim da iskoristim priliku i javnost upoznam sa mojim čvrstim opredjeljenjem da i dalje budem nepokolebljiv na putu istine, pravde i transparentnosti i da sa kontinuiranim i nesebičnim doprinosom učestvujem u stvaranju boljeg društveno-političkog života u BiH, djelujući na način primjenjivan u najrazvijenijim demokratskim društvima – stoji u saopćenju Nijaza Nanića.

Nijaz Nanić je rođen 1970. godine u Bužimu. Završio je 1999. godine fakultet Informatike i matematike na Prirodno-matematičkom fakultetu Sarajevo, a magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu, smjer Informatika, 2009. godine. Kao informatičar radio je u više institucija Bosne i Hercegovine i za više kompanija iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Austrije.