Unsko-Sanski kanton – Pfizer, druga doza – 834 vakcine.

Posavski kanton – Pfizer, druga doza – 174, Sinopharm, druga doza – 400 vakcina.

Tuzlanski kanton – AstraZeneca, druga doza 4.000, Pfizer, druga doza – 1.662 vakcine.

Zeničko-dobojski kanton – AstraZeneca, druga doza – 430, Sinopharm, druga doza – 1.260, Sinopharm, druga doza – 300 vakcina.

Bosansko-podrinjski kanton – AstraZeneca, druga doza – 400, Pfizer, druga doza – 84, Sinopharm, druga doza – 100 vakcina.

Srednjobosanski kanton – Pfizer, druga doza – 834 vakcine.

Hercegovačko-neretvanski kanton – Pfizer, druga doza – 930, Sinopharm, druga doza – 1.600 vakcina.

Zapadnohercegovački kanton – nije naručio doze za narednu sedmicu.

Kanton Sarajevo – Pfizer, druga doza – 1.764 vakcine.

Kanton 10 – AstraZeneca, druga doza – 100, Pfizer, druga doza – 420, Sinopharm, druga doza – 100 vakcina.

Kada se brojke saberu – za narednu sedmicu kantonima će za drugu dozu biti isporučeno 4.930 AstraZeneca vakcina koje će biti iskorištene za drugu dozu.

Kantoni će dobiti i 7.962 Pfizer vakcina za drugu dozu.

Bit će isporučeno i 2.500 Sinopharm vakcina za drugu dozu.

Ukupno će kantonima naredne sedmice otići 15.392 vakcine, što je za 5.458 doza manje nego prošle sedmice. 

Podsjetimo, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH distribuciju vakcina protiv COVID-19 vrši u skladu sa izraženim potrebama kantonalnih zavoda za javno zdravstvo.