Podsjećamo, Federalno ministarstvo finansija je proizvođaču uplatilo novac za vakcine 2. jula, a riječ je o 12,5 miliona KM.

U Federaciju BiH je do sada pristiglo 419.985 vakcina, od čega je upotrijebljeno 311.831 doza.

U našu zemlju je u ovom mjesecu ušlo 573.000 doza. Očekuje se još da će doći 141.420 doza kroz COVAX mehanizam, zatim do kraja augusta 463.070 vakcina kroz EU4Health i još od donacija da će u BiH biti isporučeno 1.416.650 vakcina. To je više od dva miliona vakcina. Od tog broja otprilike 60 posto ide za Federaciju BiH.

Do sada je u Bosni i Hercegovini vakcinisano svega devet posto stanovništva.