Osobe se nalaze na prostoru općine Prozor, a naređeno je da se sprovedu do objekta u Ortiješu kod Mostara, koji je određen za karantin.

Rok izvršenja ove zapovjedi ističe večeras u ponoć, saopćeno je iz Štaba civilne zaštite HNK.

Također, Štab civilne zaštite HNK-a izdao je zapovijed Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi HNK-a, Zavodu za javno zdravstvo HNK-a, Domu zdravlja Mostar i Domu zdravlja Stari grad Mostar da pristupe testiranju na covid-19 osoba koje su trenutno smještene u karantinu u objektu u Ortiješu-Mukoša, te utvrde kliničku sliku tih osoba, osiguraju svakodnevnu ljekarsku brigu, kao i da kontroliraju rokove o vremenu za izolaciju po izdatim rješenjima.