Bojić je direktor firme "Procontrol" Banja Luka i uhapšen je u septembru prošle godine zbog sumnji u zloupotrebe tokom pandemije virusa korona u RS-a te se nalazi u pritvoru.

Njegov advokat Dragan Tolimir je prije mjesec izjavio da se protiv njegovog klijenta vodi montiran proces i da je još uvijek u pritvoru jer je "odbio da lažno svjedoči protiv Milorada Dodika", optužujući za to direktno postupajuću tužiteljicu.

Povodom tih tvrdnji, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, formiralo je predmet i saslušalo Tolimira, ali, kako su naveli "on tom prilikom nije iznio bilo kakve činjenice koje bi išle u prilog njegovim tvrdnjama".

Također, u svojstvu svjedoka saslušan je Slavko Bojić.

- Izrazio je svoje nezadovoljstvo postupanjem tužilaštva i suda u vezi sa postupkom koji se vodi protiv njega, te naveo da postupajuća tužiteljica nije nikada rekla da se od njega očekuje svjedočenje protiv Milorada Dodika - saopćili su iz Tužilaštva.

U svojstvu svjedoka saslušan je i Miloš Stevanović, još jedan branilac Slavka Bojića koji je naveo da "postupajuća tužiteljica nikada nije spomenula ime Milorada Dodika, niti je tražila da se protiv njega svjedoči, niti je imao drugih kontakata u tužilaštvu osim sa postupajućim tužiocem i eventaulno stručnim saradnikom.

- Nakon sveobuhvatne analize prikupljenih dokaza i iznesenih navoda, tužilaštvo je donijelo odluku da se protiv postupajuće tužiteljice istraga neće sprovoditi jer prijavljeno djelo nije krivično djelo. Na ovu odluku, u zakonom predviđenom roku, pritužba nije uložena. Tužilaštvo smatra da su tvrdnje advokata Tolimira direktan napad na rad tužilaštva u cilju sprečavanja rada na predmetima visoke korupcije, a na kojima ovo tužilaštvo intenzivno radi. Advokat Tolimir nanio je štetu ugledu samog tužilaštva, te negativno utjecao na povjerenje građana u rad pravosudnih institucija - naveli su iz ovog tužilaštva.

Dodali su i da će protiv Tolimira podnijeti prijavu Advokatskoj komori RS-a zbog povreda pravila Kodeksa etike advokada radi pokretanja dispciplinskog postupka i utvrđivanja disciplinske odgovornosti.