Članovi njene porodice dočekali su je ispred bolnice sa cvijećem, te je u pratnji kćerki napustila Kliniku za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) u Tuzli.

Kako je ranije pisao Faktor hospitalizirana je zbog problema sa plućima, koji je imala i ranije.

Njeno zdravstveno stanje pogoršalo se par dana nakon rušenja crkve u njenoj avliji, a trpila je i provokacije što je narušilo njeno zdravlje.

VEZANI TEKST - Nana Fata Orlović primljena u bolnicu u Tuzli

Podsjećamo, iz dvorišta nane Fate Orlović u Konjević Polju u subotu je uklonjena nelegalno izgrađena crkva.

Evropski sud za ljudska prava 1. oktobra 2019. godine je donio odluku, odnosno konačnu presudu kojom se nalaže da BiH mora izvršiti odluke kojima se nalaže uklanjanje crkve iz dvorišta Fate Orlović u Konjević Polju.

Sud je utvrdio kako je propust "vlasti da ispoštuju konačne i obavezujuće odluke iz 1999. i 2001. godine kojima je utvrđeno pravo na povrat predmetne imovine u posjed podnositelja predstavke, a za koji Vlada Republike Srpske nije ponudila nikakvo opravdanje, imao za posljedicu ozbiljno narušavanje njihovog prava na imovinu".

Potpuno bespravno Srpska pravoslavna crkva je u dvorištu Fate Orlović 1996. godine izgradila objekat koji je do danas netaknut stajao na istom mjestu.