Potvrđivanju imenovanja navedenih ministara prethodio je zahtjev premijera Kantona Sarajevo Edina Forte kojim se tražio da Skupština provede proceduru i potvrdi spomenute ministre obzirom na,  kako je naznačeno u zahtjevu, nejasan statusa imenovanih ministara, zbog presude Ustavnog suda FBiH kojom su Izmjene i dopune Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija proglašene neustavnim, a na osnovu kojeg su tada imenovani ovi ministri. 

Isti Zakon Skupština je ponovno donijela 7. aprila 2021. godine, a danas je potvrdila i tri spomenuta ministra na njihove funkcije.

Zastupnici su potom raspravljali o Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2019. godinu koji Skupština Kantona Sarajevo nije usvojila. Današnje zasjedanje Skupštine je nakon ove tačke dnevnog reda prekinuto, a javnost će o tačnom terminu njegovog nastavka biti blagovremeno obavještena, saopćeno je iz press službe Kantona Sarajevo.