Nakon izrazito zagađenog zraka koji je tokom vikenda bio prisutan u Sarajevu, u ponedjeljak je nivo lebdećih čestica u zraku nešto niži, ali i dalje štetan.

Pema podacima uređaja za praćenje kvalitete zraka, koji se nalaze u sklopu kompleksa Ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, indeks kvaliteta zraka jutros u 7 sati iznosio je 172 i okarakterisan je kao nezdrav.

S druge strane, na drugim mjernim stanicama u gradu bilježi se nešto niža koncentracija štetnih čestica pa je tako na Bjelavama indeks kvaliteta zraka u 8 sati iznosio 119, na Otoci 136 i kod Vijećnice 147.

U toku zimske sezone u Sarajevu i pojedinim gradovima u BiH gotovo svakodnevno dolazi do prekoračenja dozvoljene koncentracije lebdećih čestica, a kao najveći uzročnici zagađenja navode se industrijska postrojenja, saobraćaj, spaljivanje otpada, te individualna ložišta.