U sarajevskoj općini Centar u Velikom parku u januaru 2019. godine pojavila se velika rupa koja još nije sanirana.

Nervin Dacić, direktor Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, rekao je da je Zavod uradio svoj posao i očekuje se da će se rupa u Velikom parku sanirati za desetak dana. 

- Za nekoliko dana očekujemo da Građevinski fakultet izvrši sondiranje da se utvrdi kako je došlo do klizanja zemlje i isporuči projekt kako to sanirati – pojasnio je Dacić.

Nedžad Ajnadžić, načelnik Općine Centar, rekao nam je da se tokom sanacije pukotine Velikom parku moraju premjestiti i dva nišana koji se nalaze na rubu otvora u zemlji.

Dacić je odgovorio da je i za premještanje nišana Kantonalni zavod načinio projekat i može se pristupiti sanaciji velike rupe.

- Meni je već dugo prioritet saniranje pukotine u Velikom parku. Građevinski fakultet još revidira projekat, a firma Anger Majer prati stanje dubinskim snimanjem kamerama i to će se završiti u narednih desetak dana. Nadam se da ćemo za 15 dana uvesti izvođača radova u posao i da ćemo konačno sanirati ovu veliku rupu u parku. Bilo je preambiciozno očekivati da se saniranje uradi brzo, pa smo poštovali sve procedure da se ovaj problem riješi. Stručnjaci kažu da je to bilo geološko pomjeranje tla i da se moralo temeljito raditi na tome. Općina Centar je osigurala 50 hiljada maraka iz budžeta da se uradi ovaj posao – kazao je Ajnadžić.