Sada sigurnije mogu prelaziti opasnu raskrnicu koja se nalazi u blizini crkve svetog Luke Evanđeliste.