I pored niza pokrenutih projekata zapošljavanja u Federaciji, još uvijek nije mali broj onih koji su godinama na biroima za zapošljavanje, javljaju se na oglase, ali posao ne mogu naći. U Federaciji BiH je prema posljednjim podacima 334.315 nezaposlenih osoba. Od toga recimo u Tuzlanskom kantonu je 80.666, Zeničko-dobojskom 59.903, Sarajevskom 62.842.

- Na birou sam godinama. Po završetku srednje škole sam se prijavila na biro i vidjela da sa srednjom ne mogu naći posao i upisala sam fakultet i završila ga, ali opet ništa. Godinama sam na birou i nikada nisam dobila priliku ni da stažiram, a imam 49 godina. Šta ću kada budem imala 60 i više godina, biti socijalni slučaj? Tražim posao, javljam se na oglase ali izgleda da sam sada, čekajući tolike godine, stara za poslodavce. Toliko sam puta molila da mi pomognu s biroa u Novom gradu, međutim mi smo za njih uglavnom samo puki statistički broj - ispričala nam je ogorčena Sarajka.

Odgovarajući na pitanje koje od projekata Federalni zavod za zapošljavanje realizira, a tiču se zapošljavanja osoba starijih od 40 ili 45 godina, Haris Čuljević portparol ovog Zavoda nam je odgovorio da je više takvih projekata.

- Programi čija je realizacija započeta 2018. godine imali su obilježje posebne rodne i socijalne osjetljivosti, s obzirom na to da su bili fokusirani na mlade, žene i teže zapošljive kategorije nezaposlenih osoba. Cilj je jačanje njihove konkurentnosti na tržištu rada, te brže integracije na tržištu rada i sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti. Također, poseban fokus je bio i na zadovoljavanju potreba realnog sektora, kroz mogućnost dužeg i većeg sufinansiranja zapošljavanja- objašnjava Čuljević.

Dodaje kako su uvedene nove mjere, podrška nezaposlenim osobama da se uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca (TP) dodatno motiviraju u traženju zaposlenja i lakše integriraju na tržištu rada. Te, podrška kantonalnim službama za zapošljavanje u razvoju partnerstva na tržištu rada sa poslodavcima i drugim organizacijama i institucijama, radi prevazilaženja postojećih problema u obezbjeđenju potrebnog kadra.