Na maratonskoj sjednici rasprava o budžetu Vlade KS bila je burna.

"Za" je glasalo 18 zastupnika, pet zastupnika bilo je "protiv, dok je devet zastupnika ostalo suzdržano.

Zastupnici iz Kluba SDA predložili su više od 20 amandmana, međutim nijedan nije usvojen.

Zastupnik SDA Haris Zahiragić pozvao je Vladu da prihvati amandman o prijemu mladih doktora nakon završenog studija na period od godinu dana kako bi stekli uslove za specijalizaciju, ističući da je to najtraženije zanimanje u zemljama zapadne Evrope te da ih trebaju na sve način zadržati u zemlji.

Zastupnik Saveza za bolju budućnost (SBB) Zvonko Marić tvrdi da je budžet netransparentan.

- Želimo da vidimo stavke sa šiframa. Trebamo znati gdje se ulaže novac građana - istakao je.

Zastupnik Socijaldemokratske partije (SDP) Igor Stojanović mišljenja je da je budžet vrlo transparentan.

- Izdvojili smo 30 miliona KM za socijalne kategorije, 12 miliona KM za rješavanje stambenog pitanja svih boraca u KS i želim da svi budžeti budu tako transparentni - kazao je.

Govoreći o sigurnosnoj situaciji, istakao je da je za nabavku oružja u MUP KS izdvojeno 10,7 miliona KM.

Kao problem naveo je mala izdavanja za preduzeće ZOI’ 84 u visini od 10 miliona KM, tvrdeći da je Vlada RS za Jahorinu izdvojila 150 miliona KM.

Zastupnik SDA Mahir Dević tvrdi je da je to predizborni budžet koji treba poziciji te da su neke stavke "zamaglili" kako ih zastupnici i građani ne bi vidjeli.

Samostalna zastupnica Amra Junuzović-Kaljić tvrdi da je budžet hrabar te da su neke stavke konačno otvorene, dok je samostalni zastupnik Sead Milavica istakao mnoge mankavosti budžeta, kao ne navođenja na koje se projekte odnose naznačena sredstva, zatim da KS ne treba biti dobrotvor preduzećima koji stvaraju gubitke iz godine u godinu te da nedostaje transparentnost utroška sredstava kojim se Vlada KS hvali.

Samostalni zastupnik Damir Nikšić istakao je da u budžetu nisu predviđena sredstva za okoliš, ali da će zbog stavke o adaptivnom upravljanju semaforima ipak glasati za.

- Što se tiče policije i kriminala, nije ni do MUP-a ni do opremljenosti, već je Tužilaštvo to koje izdaje naloge - pojasnio je.

Govoreći o amandmanima SDA, kazao je da nije mogao podržati onaj o proizvodnji peleta jer Kanton ne može biti konkurent realnom sektoru, a pozdravio je amandman o rekonstrukciji Jevrejskog groblja, ističući da je veoma važno podsjetiti Sarajlije da s ponosom njeguju svoje.

Ukupni prihodovni potencijal u Prijedlogu budžeta, kako je zastupnicima Skupštine KS prezentirao ministar finansija KS Davor Čičić, u odnosu na Nacrt budžeta veći je za 119.492.360 KM i iznosi 1.220.787.840 KM.

U Prijedlogu budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu došlo je i do povećanja kreditnih sredstava u ukupnom iznosu 22.267.984 KM. U budžet su uvrštene i visine osnovice za plaće u iznosu od 330 KM. U prihodovnom dijelu povećani su prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 25.404.600 KM i prihodi od indirektnih poreza u iznosu 71.792.533 KM, što ukupno iznosi 97.197.133 KM, a također su povećana i kreditna sredstva (primici od domaćeg zaduženja) u iznosu od 22.267.984 KM. Stoga, konačan budžet KS za 2022. godinu nakon svih izmjena iznosi 1.220.787.840 KM.