Prema njihovim podacima, najviši muškarci na svijetu su Nizozemci, s prosječnom visinom od 182.54 centimetara. Na drugom mjestu su Belgijanci (181.70), a na trećem Estonci (181.59 centimetara).

Četvrto mjesto zauzela je Latvija (181.42), a peto Danska (181.39).

Na šestom je mjestu su Bosanci i Hercegovci, čija je prosječna visina muškaraca 180.87 centimetara.

Iza nas su Hrvati sa 180.78, pa Srbijanci sa prosječnom visinom od 180.57 centimetara.

Na zadnjem mjestu je Jemen sa 159.89 centimetara.

Prosječna visina muškarca u svijetu prema ovim podacima je 171.28 centimetara.