Tako najniža plaća koju radnik mora da dobije iznosi oko 250 maraka. U Savezu sindikata RS-a traže hitno sastanak i objašnjenje iz Vlade RS-a. Ministarstvo rada i boračko – invalidske zaštite dalo je mišljenje o tome kako treba tumačiti Odluku o najnižoj plaći u RS-u.

- Najniža plaća je utvrđena Odlukom o najnižoj plaći i isplaćuje se kada obračunata plaća radnika za redovan rad, koja se sastoji od dijela plaće za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, uvećanja plaće propisanih zakonom, općim aktom i ugovorom o radu i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa zakonom, općim aktom i ugovorom o radu, iznosi manje od utvrđene najniže plaće - navela je pomoćnica ministra rada Mira Vasić.

Generalni sekretar Saveza sindikata RS-a Goran Stanković rekao je da je mišljenje Ministarstva rada u potpunosti derogiralo odluku Vlade RS-a kojom je utvrđena plaća od 520 KM.

- Prema mišljenju Ministarstva u najnižu plaću ulazi plaća koju čini koeficijent, cijena rada i radni učinak, uvećanja plaće po osnovu minulog rada, rada noću, prekovremenog rada i druga primanja gdje spada topli obrok, pa čak i dnevnice kada se uzme u obzir tumačenje Ministarstva. To je u potpunosti suprotno opredjeljenju Vlade da najniža plaća bude 520 KM. Sada, prema ovom tumačenju Ministarstva, poslodavac u najnižu plaću može uračunati topli obrok što je nedopustivo i nije bila namjera da se ovo pitanje na takav način uredi - rekao je Stanković.