Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine, u krivičnom predmetu protiv optuženog Darka Marčetića, donijelo je rješenje kojim je odbačena, kao nedopuštena, žalba branioca optuženog Darka Marčetića izjavljena protiv presude Suda Bosne i Hercegovine od 7. juna 2019. godine, saopćio je Sud BiH.

Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine, od 7. juna 2019. godine, Darko Marčetić, nakon prihvatanja sporazuma o priznanju krivnje, oglašen je krivim da je počinio produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja i krivično djelo nedozvoljeno korištenje ličnih podataka.

Marčetić, koji je bio uposlen kao istražilac u Kriminalističko-istražnom odjelu SIPA-e u Banjoj Luci , proglašen je krivim jer je u augustu prošle godine uzeo 1.000 eura za zataškavanje pošiljke sa efedrinom i 50 grama indijske konopolje, koju je Arif Bilić iz Švicarske poslao braći.

Marčetiću je, kako se navodi, pomogao Adnan Aličić, koji je braći Bilić rekao da će im pomoći inspektor. Hasan Bilić novac je predao Marčetiću, a on njemu robu.

On je proglašen krivim da je od braće Bilić iznudio još 2.500 eura za stopiranje postupaka koji se protiv trojice braće vode u Švicarskoj i BiH. Kako se navodi u presudi, Marčetić je pristupio sistemu i pronašao podatke za Biliće, koristeći broj predmeta u kojem nisu osumnjičeni.

Arif Bilić je iz Švicarske poslao novac, koji je Aličić predao Marčetiću.

Sud mu je izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, a u izrečenu kaznu mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to od 6. decembra 2018. do 1. februara 2019. godine.

Istom presudom Marčetiću je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti kojom se zabranjuje da obavlja dužnost policijskog službenika u trajanju od pet godina od dana pravosnažnosti presude kao i mjera sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih prilikom izvršenja krivičnih djela.

Također, oduzeta mu je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 3.500 eura.