- Prema posljednjim podacima, najveće prosječne satne vrijednosti ovog polutanta u 18 sati su zabilježene su na mjernoj stanici Ilijaš i iznose 133 mikrograma čestica po metru kubnom, te na mjernoj stanici Otoka­-123 mikrograma čestica po metru kubnom. Na mjernim stanicama Ilidža i Vogošća vrijednosti ovog polutanta iznose 84 mikrograma čestica po metru kubnom. Na ostala dva mjerna mjesta, Hadžići i Vijećnica, gdje su locirane mjerne stanice, vrijednosti PM10 su ispod granice - navedeno je u saopćenju.

Osjetljivim kategorijama stanovništva se preporučuje da izbjegavaju boravak vani tokom večernjih i ranih jutarnjih sati kada se bilježi pogoršanje kvaliteta zraka, a čemu trenutno doprinose stabilne vremenske prilike.

- Kvalitet zraka se kontinuirano prati, a javnost će biti pravovremeno obaviještena o svim eventualnim preporukama i mjerama - dodali su.