Sa skoro sat vremena zakašnjenja u odnosu na najavljeni termin, počela je sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta.

Predsjedavajuća Lidija Bradara kazala je da je sjednicu zakazala na zahtjev dvije trećine delegata Kluba bošnjačkog naroda, sa smo jednom tačkom dnevnog reda.

Radi se o Prijedlogu zakona o izbornim jedinicama i broju mandata Parlamenta FBiH, čiji su predlagači - klubovi zastupnika SDA, SBB.a, DF-a i SDP-a i delegat u Domu naroda Predrag Kojović zatražili da se razmatra po hitnom postupku. Ova procedura je prihvaćena ali tek nakon pojedinačnog glasanja, a ista situacija desila se i sa usvajanjem dnevnog reda.

Bradara je na početku sjednice kazala da su se dopredsjedavajući Drago Puzičagaća i ona izjasnili da je ovim zakonom povrijeđen vitalni interes hrvatskog naroda. To znači da će zakon, ako ga ne podrže većine delegata iz svakog od klubova naroda, automatski biti odbačen.

S druge strane, i delegati iz Kluba Bošnjaka izjasnili su se da ovaj zakon predstavlja pitanje od vitalnog interesa i tražili da se o zakonu glasa u skladu sa takvom procedurom. Pojašnjenja radi, u ovom slučaju, ukoliko ga ne podrže većine iz svakog kluba, zakon će biti upućen Ustavnom sudu FBiH na ocjenu ustavnosti, što delegati hrvatskog kluba nikako ne žele.

Sada je potpuno nejasno koji će od ova dva zahtjeva imati "veću težinu" i izvjesno je da će to biti u fokusu rasprave u nastavku sjednice.

O procedurama i Poslovniku na početku sjednice polemisali su i predsjedavajuća Bradara i sekretar Doma Izmir Hadžiavdić. 

U početku sjednice delegati su glasali o tome da li će se zakon razmatrati u hitnom postupku, što nije izglasano, te je dopredsjedavajući Doma Jasenko Tufekčić (SDA) zatražio pojedinačno glasanje. Ovo je izazvalo kratku "prepirku" između Bradare i Hadžiavdića o tome koliko je delegata potrebno da bi se izglasao hitni postupak. Na kraju, nakon pojedinačnog glasanja, izglasano da se zakon razmatra po hitnom postupku.