Federalna vlada je danas usvojila informaciju o broju dodijeljenih stanova iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH. Ove inormacije Vladi je dostavila Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH.

U informaciji stoji da su u periodu od, 1997. godine do 31.10.2018. godine, nadležne komisije prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, dodijelile ukupno 2.846 stanova. Od toga je demobilisanim borcima - pripadnicima i zaposlenicima prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije BiH dodijeljeno 1.840, šehidskim i porodicama poginulih boraca 682, a ratnim vojnim invalidima 324 stana.