Prema nacrtu budžeta rashodi će ove godine biti veći za 77,6 miliona KM u odnosu na 2020., odnosno posljednju godinu kada su institucije BiH imale budžet. Planirani su veći i prihodi te će budžet biti ujednačen.

VEZANI TEKST - Političke igre se nastavljaju, iz CIK-a upozoravaju: U budžetu za izbore planirali manje 2,8 miliona KM

Većini institucija je povećan budžet u odnosu na 2020.

Između ostalog, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine imat će veći budžet za oko 3,3 miliona KM od čega oko 1,9 miliona KM više zbog plaća i naknada, a planirali su više i za putne troškove.

Predsjedništvo BiH imat će oko dva miliona KM veći budžet od čega 680.000 KM više za plaće i naknade, a 344.000 KM za putne troškove.

U Predsjedništvu BiH bit će veći i kapitalni izdaci za 793.000 KM zbog, kako je navedeno u nacrtu budžeta, nabavke osam motornih vozila i obnavljanja kompjuterske opreme.

I Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine imat će 154.000 KM više mada i dalje imaju problem da vijeće radi s četiri umjesto sedam članova, da je i za ta četiri člana davno istekao mandat i da im se osporava mogućnost donošenja odluka.

Regulatornoj agenciji za komunikacije budžet za putne troškove je povećan za 187.000 KM.

VEZANI TEKST - Kad funkcionerima treba povećati plaće, nema prepreka: Ovom odlukom bi dobijali i 600 KM više

Kada je u pitanju novo zapošljavanje, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine je planirano zapošljavanje 15 osoba, što su planirali i prošle godine ali budžet za 2021. godinu nije bio usvojen.

Tako je po dvoje novih zaposlenih planirano je u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Uredu za reviziju i Upravi za zaštitu zdravlja bilja, po sedam u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i Uredu za razmatranje žalbi, 20 u Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine, 133 osobe u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, a planirano je i stotinu policijskih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, te po jedna novozaposlena u Arhivu Bosne i Hercegovine, Instituciji ombudsmena za zaštitu potrošača BiH i Agenciji za poštanski promet.

Osnovica za obračun plaća povećana je sa 475 KM na 535 KM, te povećanje plaća obhvata državne službenike, namještenike, ministre, parlamentrace...